Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X

III OSK 4001/21 - Wyrok NSA z 2021-10-01

także jako 'Stowarzyszenie'), powołując się na art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r...
jest co do zasady podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie budziło też sporu...

IV SA/Wr 541/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-22

Izby Radców Prawnych, działając na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz...
zastosowania wówczas, gdy ustawy szczególne w sposób odmienny regulują zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Wobec okoliczności, że przywołane przepisy kodeksu...