Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

II SAB/Łd 222/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-21

z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej]., W ocenie organu...
. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarga D. G., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą A, wpłynęła do organu 9 listopada 2021 r., Strona...

II SAB/Wa 201/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

się do Urzędu [...] Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy [...] w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
on informacji publicznej, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jest oświadczeniem woli podmiotu uprawnionego., W skardze na bezczynność organu A. R., wnosząc...

I OSK 1093/15 - Wyrok NSA z 2017-01-18

prawa do dostępu do informacji publicznej. Z treści wniosków składanych w niniejszej sprawie w żaden sposób nie wynikało, że wnioskodawczyni zamierza wykorzystywać...
w Stowarzyszeniu [...]. Z ich treści wynikało bowiem, że wnioskuje ona o dostęp do informacji publicznej jako osoba fizyczna, a nie w imieniu Stowarzyszenia (wynikało...

I OSK 2026/13 - Wyrok NSA z 2013-12-20

. - w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - z wnioskiem o udostępnienie mu treści umowy zawartej...
przedmiotowej umowy nie stanowi informacji publicznej. Jednocześnie wskazano, że w myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji...

III OSK 7701/21 - Wyrok NSA z 2023-01-27

stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wnioskiem z dnia 16 czerwca 2021 r. T.L., powołując się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, wystąpił o: 1...
, iż trudno założyć, że węższy zakres dostępu do informacji publicznej ustawodawca chciał zapewnić osobom posiadającym interes prawny (uzyskującym dostęp do operatu w trybie...

II SAB/Wa 281/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-12

. poinformował ww., że udostępnienie żądanych informacji nie mieści się w kategoriach uznawanych za sprawę publiczną, podlegającą przepisom ustawy o dostępie do informacji...
ust. 2 i art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez błędne ich zastosowanie prowadzące do uznania, iż dokumenty dotyczące wartości nieruchomości...

II SAB/Wa 162/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-26

dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z [...] stycznia 2014 r. 1. zobowiązuje Prezydenta [...] do rozpatrzenia wniosku skarżącego A. Z. z dnia [...] stycznia...
. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 Konstytucji RP, o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii wszystkich operatów szacunkowych lokali mieszkalnych...

II SAB/Wa 312/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-16

[...] marca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] marca 2018 r. o - złożonym w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...
w tej sprawie nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., [...] S.A. z siedzibą...

I OSK 142/14 - Wyrok NSA z 2014-12-11

informacji nie mieści się w kategoriach uznawanych za sprawę publiczną, podlegającą przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej, a zatem żądana informacja...
określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Sąd pierwszej instancji odrzucił zapatrywanie organu, że art. 156 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r...

I OSK 3057/14 - Wyrok NSA z 2016-05-12

października 2012 r. M. W. zwrócił się, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, do Prezydenta Miasta Krakowa...
wyjściowych (z ewidencji gruntów i budynków), na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, mają zastosowanie przepisy szczególne i takie same zasady muszą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100