Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

V SA/Wa 1895/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-20

kilkukrotnie próbował nawiązać kontakt telefoniczny z Sądem, jednak próby uzyskania informacji o treści wyroku okazały się bezskuteczne z powodu odrzucania połączeń...
z Wydziałem Informacji Sądowej. Przede wszystkim skarżący w żaden sposób nie uprawdopodobnił, że istotnie próbował dzwonić do Sądu na wskazane w zawiadomieniu o rozprawie...

V SA/Wa 2064/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-06

oddawczych skrzynek lokatorskich z widocznym uszkodzeniem zamka umożliwiającym dostęp osób trzecich do korespondencji listonosz nie pozostawia korespondencji i zgłasza...
, czego dowodem jest pismo z dnia 19 listopada 2008r. Ponadto skarżąca wskazała, iż obecnie listonosz pozostawił informację, że z uwagi na zepsuty zamek do skrzynki...

II SA/Wa 919/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-18

Sąd, jako dysponent środków publicznych, odpowiedzialny za zasadność i legalność ich wydatkowania, ma obowiązek zbadania, czy strona wnioskująca o przyznanie prawa...
informacji i dokumentów przedstawionych przez stronę, bowiem to na osobie ubiegającej się o przyznanie prawa pomocy spoczywa obowiązek wykazania, iż jej sytuacja materialna...