Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II SAB/Wa 179/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-22

przepisy te stanowią prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji,, 2) przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie dostępu...
obywateli do informacji publicznej, w tym dostępu do żądanych we wniosku z [...] grudnia 2019 r. dokumentów., Skarżący wniósł o rozpoznanie skargi na rozprawie...

II SAB/Wa 532/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

mu informacji publicznej, żądanej wnioskiem z dnia [...] września 2017 r. jest niezasadna., Jak wynika z treści art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
można było udzielić, musi być ona w posiadaniu organu, do którego skierowano wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i nadto informacja ta powinna...

I OPP 100/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

postępowaniem dotyczy informacji publicznej, a zatem korzysta z uprawnienia jakie daje art. 21 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj. podlega szybszemu...
w tej kategorii (w zakresie dostępu do informacji publicznej), wynikająca z ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie może dezaktualizować tych wynikających z procedury...

II SAB/Wa 661/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

., Zarzucił naruszenie: art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 15 ust. 2 u.d.i.p. Skarżący...
informacjeinformacjami publicznymi i powinny być udostępnione w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

I OPP 94/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

, a zatem korzysta z uprawnienia jakie daje art. 21 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj. podlega szybszemu rozpoznaniu. Tym niemniej przyspieszenie...
rozpoznania spraw w tej kategorii (w zakresie dostępu do informacji publicznej), wynikająca z ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie może dezaktualizować...

I OPP 64/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

do naruszenia art. 21 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, należy wskazać, że podany w tym przepisie termin trzydziestu dni dla sądu administracyjnego do rozpoznania...
skargi na decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej jest terminem procesowym i ma charakter instrukcyjny. Bezskuteczny upływ tego terminu nie rodzi materialnych...

III OPP 38/21 - Postanowienie NSA z 2021-01-22

z zakresu dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 21 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, skargę w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej...
zobowiązanego. Przekroczenie terminu 30-dniowego, o którym mowa w art. 21 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie oznacza, że tym samym doszło do bezpośredniego...

III OPP 9/21 - Postanowienie NSA z 2021-01-19

publicznej. Zgodnie z art. 21 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, skargę w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się w terminie 30 dni...
30-dniowego, o którym mowa w art. 21 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie oznacza, że tym samym doszło do bezpośredniego naruszenia prawa strony...

III OPP 14/21 - Postanowienie NSA z 2021-01-22

publicznej. Zgodnie z art. 21 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, skargę w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się w terminie 30 dni...
30-dniowego, o którym mowa w art. 21 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie oznacza, że tym samym doszło do bezpośredniego naruszenia prawa strony do rozpoznania...

III OPP 8/21 - Postanowienie NSA z 2021-01-19

należy do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 21 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, skargę w postępowaniu o udostępnienie...
rozstrzygnięcia podmiotu zobowiązanego. Przekroczenie terminu 30-dniowego, o którym mowa w art. 21 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie oznacza, że tym samym doszło...
1   Następne >   +2   +5   8