Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

I OSK 1356/16 - Wyrok NSA z 2018-04-24

[..] Spółka z o.o. w P. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [..] czerwca 2015 r. nr [..] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [..] czerwca 2015 r., znak: [..] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w punkcie pierwszym uchylił...

I OSK 1351/16 - Wyrok NSA z 2018-04-24

w P. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [..] czerwca 2015 r. nr [..] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki...
Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [..] czerwca 2015 r., znak: [..] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w punkcie pierwszym uchylił zaskarżoną decyzję...

II GSK 967/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

innych przepisów, w tym przypadku Konstytucji RP, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782; dalej...
o dostępie do informacji publicznej poprzez ich błędną interpretację wyrażającą się w uznaniu, że powołane przepisy uzasadniają ograniczenie przez organ, działający na podstawie...

II GSK 380/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej poprzez ich błędną interpretację wyrażającą się w uznaniu, że powołane przepisy...
nieuczciwej konkurencji wszystkim kategoriom przedsiębiorców. Trafnie wskazano również regulacje prawne zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej...

II GSK 67/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

. naruszenie art. 32 Konstytucji, art. 61 Konstytucji oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej poprzez ich błędną...
(art. 61 ust. 3 Konstytucji RP). Przykładem takiego ustawowego ograniczenia jest ograniczenie dostępu do informacji publicznej z uwagi na ochronę tajemnicy...

II GSK 494/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

, również przy ich przekazywaniu organowi., Zdaniem Sądu Prezes UTK prawidłowo uznał, że dostęp do informacji, które P. C. S.A. zastrzegła jako tajemnicę publiczną czy nie, a Prezes...
ust. 4 tej ustawy została przywołana dwukrotnie), art. 1, art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 1 ust. 1 ustawy...

II GSK 2545/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także do stwierdzenia, że ustawa ta nie ma zastosowania...
ust. 4 u.z.n.k. Odniesienia do poszczególnych przepisów czy to k.p.a., czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II GSK 1128/14 - Wyrok NSA z 2015-06-17

ciągu informacji dotyczących:, - szczegółowego określenia sposobu alokacji planowanych kosztów przyjmowanych do kalkulacji stawek za minimalny dostęp do infrastruktury...
dotyczących przyznawanych przez nią rekompensat. Skarżąca wprowadziła bowiem jedynie informacje w zakresie:, - pobierania opłaty podstawowej za minimalny dostęp...

II GSK 1430/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

. z załącznikiem II Część I Rozporządzenia 1371/2007, polegające na niedostarczaniu pasażerom informacji o warunkach najniższych opłat za przewóz, czego przyczyna jest niedostępność...
ograniczenia dostępu do pełnej oferty biletowej P. I.. Prezes UTK pismem z dnia 23 maja 2013 r. zwrócił się do P. I. o zajęcie stanowiska w kwestii udostępniania pełnej...

II GSK 822/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

, której celem jest dobrobyt konsumentów., Zdaniem organu, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie przewiduje możliwości uzyskania dostępu do tych informacji...
Konstytucji RP, który stanowi m.in., że 'prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów' (ust. 2), a ograniczenie tego prawa 'może nastąpić wyłącznie ze wzglądu...
1   Następne >   2