Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

II SAB/Wa 471/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-25

na bezczynność wyżej wskazanego organu, polegającą na braku rozpatrzenia w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112...
listopada 2012 r.) Prezes UKE udostępnił część informacji publicznej, jednakże mimo upływu terminu, przewidzianego w art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 331/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

. zwróciła się Prezesa UKE w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie informacji w zakresie 30 interesujących ją zagadnień wskazanych we wniosku...
., Postanowieniem z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...], wydanym na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Prezes UKE...

I OSK 431/14 - Wyrok NSA z 2014-10-03

2013 r. zwróciła się Prezesa UKE w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie informacji w zakresie 30 interesujących ją zagadnień wskazanych we wniosku...
odmowy udostępnienia informacji publicznej., Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr DHRT-WORK-064-6/13 (8), wydanym na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie...

I OSK 3052/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

z siedzibą w Warszawie na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza...
w Warszawie na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej:, 1. zobowiązał Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej...

II SA/Wa 1927/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-14

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), odmówił udostępnienia żądanych we wniosku informacji ze względu na brak możliwości...
, wytworzone na etapie prac roboczych, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w związku z tym ich udostępnienie...

II SA/Wa 1851/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-08

[...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę - Decyzją z [...] września 2015 r. Prezes Urzędu Komunikacji...
zostaną przesłanki ograniczenia prawa do informacji publicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy...

II SAB/Wa 480/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), złożyła do Prezesa UKE wniosek o dostęp do informacji publicznej (pismo z dnia [...] października 2012 r...
nie wydał także stosownej decyzji odmownej przewidzianej w ustawie o dostępie do informacji publicznej mimo, iż przesyłając niekompletną informację, jako przyczynę...

II SAB/Wa 247/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-04

Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do rozpatrzenia wniosku P. Sp. z o.o....
Komunikacji Elektronicznej (dalej : Prezesa UKE) na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

I OSK 3073/13 - Wyrok NSA z 2014-09-18

. Natomiast nie rozstrzygnął, tj. nie udzielił informacji publicznej, ani nie wydał decyzji odmownej w zakresie żądania dostępu do korespondencji elektronicznej związanej...
w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej., Strona skarżąca nie zgodziła się ze stanowiskiem organu albowiem, jej zdaniem, korespondencja z T. dotyczy zadań...

II SAB/Wa 176/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-11

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), K. wystąpiła do Prezesa Urzędu Komunikacji...
informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   54