Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Gminnej Spółki X

II SAB/Ke 25/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-09

. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przez nieudzielanie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem., Skarżący wniósł...
2015 r. Prezes Zarządu [...] S.A. nie udostępnił żądanych informacji ani też nie wydał decyzji odmownej zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czym...

II SO/Bd 21/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-12-17

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.)., Przyjdzie następnie zauważyć, że art. 55 § 1 P.p.s.a., w oparciu o który został...
były informacją publiczną oraz czy adresat wniosku o udzielenie tych informacji zobowiązany był do rozpoznania wniosku stosownie do przepisów ustawy o dostępie...

II SA/Łd 98/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-09

postanowienie o odrzuceniu pozwu ze względu na niewłaściwość sądu. W ocenie skarżącego decyzja mgr J.J. narusza ustawę o dostępie do informacji publicznej - art. 4 ust. 1 pkt...
5, art. 6 ust. 1 pkt 3f, pkt 5e, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...

II SAB/Ke 17/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-28

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przez nieudzielanie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem., Skarżący wniósł o zobowiązanie Prezesa...
. S.A. nie udostępnił żądanych informacji ani też nie wydał decyzji odmownej zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czym naruszył 14 dniowy termin...

II SAB/Ol 33/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-14

informacji publicznej trzeba mieć na względzie, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
terminowi z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie przesądza o rażącym charakterze bezczynności. Dlatego też Sąd na podstawie art. 149 § 1 p.p.s.a. orzekł...