Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

II SAB/Wa 792/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

, że udostępnieniu w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 - dalej jako u.d.i.p....
. W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych akta administracyjne nie są dokumentem urzędowym, o jakim mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a dostęp...

VI SA/Wa 2243/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-18

. Gdyby wówczas skarżący podał taką informację to dostęp do urządzenia programującego za pośrednictwem interfejsu również zostałby zabezpieczony cechą. Z dokumentacji...
zabezpieczającą. Gdyby taka informacja została podana, to dostęp do urządzenia programującego za pomocą interfejsu również zostałby zabezpieczony cechą. Z dokumentacji...

VI SA/Wa 2001/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-18

przycisku, który miał znajdować się pod cechą zabezpieczającą. Gdyby wówczas skarżący podał taką informację to dostęp do urządzenia programującego za pośrednictwem...
, który miał znajdować się po cechą zabezpieczającą. Gdyby taka informacja została podana, to dostęp do urządzenia programującego za pomocą interfejsu również zostałby...

VI SA/Wa 2241/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-18

podał taką informację to dostęp do urządzenia programującego za pośrednictwem interfejsu również zostałby zabezpieczony cechą. Z dokumentacji dostarczonej...
w sposób umożliwiający nałożenie cech zabezpieczających, które uniemożliwią, bez ich naruszenia, dostęp do wnętrza taksometru, w szczególności do wnętrza taksometru...

VI SA/Wa 502/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-21

pomiarów, jeżeli podane informacje i dostęp on - line rzeczywiście były niewystraczające do prawidłowego dokonania pomiarów, jak twierdzi Prezes GUM, to należało...
zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych [...] w innych krajach i zakresu żądanych informacji i dokumentów, z opinii biegłego z dziedziny przyrządów do pomiaru prędkości...

VI SA/Wa 2566/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-10

, który miał znajdować się po cechą zabezpieczającą. Gdyby taka informacja została podana, to dostęp do urządzenia programującego za pomocą interfejsu również zostałby...
. jednoznacznie wynika, że sprawdzenie, czy informacja o układzie taryf zawiera określone wartości (opłaty początkowej, opłaty za jeden kilometr drogi przebytej we wszystkich...

VI SA/Wa 2567/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-10

, bez użycia przycisku, który miał znajdować się pod cechą zabezpieczającą. Gdyby taka informacja została podana, to dostęp do urządzenia programującego za pomocą interfejsu...
, że sprawdzenie, czy informacja o układzie taryf zawiera określone wartości (opłaty początkowej, opłaty za jeden kilometr drogi przebytej we wszystkich położeniach taryfowych...

VI SA/Wa 671/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-24

. Podkreślił, że zgodnie z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych...
elektroniczny powinien być skonstruowany i wykonany w sposób umożliwiający nałożenie cech zabezpieczających, które uniemożliwiają, bez ich naruszenia, dostęp do wnętrza...

VI SA/Wa 1732/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-28

na nowy. Odwołujący powołał się ponadto na art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym nakładanie podatków, innych danin publicznych określanie podmiotów, przedmiotów...
powinien być tak skonstruowany i wykonany w sposób umożliwiający nałożenie cech zabezpieczających, które uniemożliwią bez ich naruszenia dostęp do wnętrza taksometru...

VI SA/Wa 2092/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-18

miar opłat z tytułu zmiany układu taryf na nowy. Odwołujący powołał się ponadto na art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym nakładanie podatków, innych danin publicznych...
elektroniczne, taksometr powinien być tak skonstruowany i wykonany w sposób umożliwiający nałożenie cech zabezpieczających, które uniemożliwią bez ich naruszenia: dostęp...
1   Następne >   2