Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I SA/Sz 396/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-24

, jak również każdemu obywatelowi, na mocy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz U.NM12, poz. 1198 ze zm.)., Zarzucane naruszenie...
w rozumieniu Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego., Na podstawie wskazanej wyżej informacji Dyrektor Urzędu Celnego postanowieniem z dnia [...] o nr [...] wznowił...

I SA/Wr 1797/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-04

klasy PC-służącą m.in. do konfiguracji dostępu użytkowników do serwera) dodając do tak utworzonej platformy specjalistyczne karty służące do realizacji określonego zadania...
', że komputer jest to urządzenie zawierające wielofunkcyjny cyfrowy system przekazywania informacji i wykonywania poleceń, składający się przede wszystkim z układu...

GSK 469/04 - Wyrok NSA z 2004-09-23

, co potwierdzały organy administracji publicznej dla celów podatkowych i rejestracyjnych. Zdaniem Spółki, na tle regulacji działu 87 Taryfy celnej podstawowym kryterium...
jest to, czy organ celny jako organ administracji publicznej w swoich działaniach i rozstrzygnięciach jest całkowicie niezależny od działań i rozstrzygnięć innych organów...

GSK 462/04 - Wyrok NSA z 2004-09-23

był przewóz towarów, co potwierdzały organy administracji publicznej dla celów podatkowych i rejestracyjnych. Zdaniem Spółki, na tle regulacji działu 87 Taryfy celnej...
na płaszczyźnie formalnej jest to, czy organ celny jako organ administracji publicznej w swoich działaniach i rozstrzygnięciach jest całkowicie niezależny od działań...

GSK 510/04 - Wyrok NSA z 2004-09-28

. Zdaniem Spółki istotą sporu na płaszczyźnie formalnej jest to, czy organ celny jako organ administracji publicznej w swoich działaniach i rozstrzygnięciach jest całkowicie...
niezależny od działań i rozstrzygnięć innych organów administracji publicznej. Nie jest więc związany przepisami regulującymi inne sfery prawa, poza prawem celnym...

GSK 507/04 - Wyrok NSA z 2004-09-28

się do strony o wyjaśnienie na czym polegały przeróbki w konkretnych samochodach i o katalogi przedmiotowych samochodów. Uzyskano informację, że uszlachetnienie bierne polegało...
, a w części dotyczącej informacji dodatkowych, że pojazd wyposażono w pięć (5) trzypunktowych bezwładnościowych pasów bezpieczeństwa. Fotele wyposażono w zagłówki., Przedmiotem...

GSK 512/04 - Wyrok NSA z 2004-09-28

celnych i procedur uproszczonych (Dz.U. Nr 147, poz. 989). Zgodnie z wzorem, we wniosku tym należy podać informacje dotyczące towaru wywożonego, jak i przywożonego produktu...
kompensacyjnego, m.in. opis towaru, jego nazwę handlową i techniczną oraz pozycję taryfy celnej. Te same informacje dotyczące towaru, zgodnie z wzorem w załączniku nr 42...

GSK 467/04 - Wyrok NSA z 2004-09-23

publicznej dla celów podatkowych i rejestracyjnych., Zdaniem Spółki, na tle regulacji działu 87 Taryfy celnej podstawowym kryterium klasyfikacyjnym pojazdu jest kryterium...
., Zdaniem Spółki istotą sporu na płaszczyźnie formalnej jest to, czy organ celny jako organ administracji publicznej w swoich działaniach i rozstrzygnięciach jest całkowicie...

GSK 490/04 - Wyrok NSA z 2004-08-17

samochodów był przewóz towarów, co potwierdzały organy administracji publicznej dla celów podatkowych i rejestracyjnych., Zdaniem Spółki, na tle regulacji działu 87 Taryfy...
sporu na płaszczyźnie formalnej jest to, czy organ celny jako organ administracji publicznej w swoich działaniach i rozstrzygnięciach jest całkowicie niezależny...

GSK 505/04 - Wyrok NSA z 2004-08-31

przeznaczeniem importowanych samochodów był przewóz towarów, co potwierdzały organy administracji publicznej dla celów podatkowych i rejestracyjnych., Natomiast rozwijając...
, istotą sporu na płaszczyźnie formalnej jest to, czy organ celny, jako organ administracji publicznej w swoich działaniach i rozstrzygnięciach jest całkowicie niezależny...
1   Następne >   +2   +5   +10   14