Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

I OSK 4344/18 - Wyrok NSA z 2019-11-20

publicznej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze zm., dalej: 'u.d.i.p....
informację publiczną. Skarżący chciał bowiem w istocie uzyskać dostęp do informacji dotyczących elementu publicznoprawnej działalności tego podmiotu, jakim jest prowadzenie...