Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

II SAB/Gd 63/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-01

, które zostało uregulowane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. z 2015 r, poz. 2058)., Art. 10 ust. 1 tej ustawy stanowi...
o dostępie do informacji publicznej nie wskazują przy tym jakichkolwiek wymagań formalnych dla takiego wniosku. Wynika to z braku konieczności pełnego zidentyfikowania...

IV SAB/Wr 81/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-09

lit. a) i b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm., zwanej dalej u.d.i.p....
, niewątpliwie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;, - art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 u.d.i.p., poprzez błędne...

I OSK 2160/16 - Wyrok NSA z 2018-02-08

na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) i b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz...
zażalenia nie może stanowić podstawy do odmowy jego udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przeciwnym razie nie byłoby możliwości pozyskania...

IV SAB/Gl 11/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-28

: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 wraz...
, gdyż mieści się w katalogu zawartym w art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej jako informacja o organach władzy publicznej i osobach sprawujących...

I GSK 1201/06 - Wyrok NSA z 2007-03-15

i brak dostępu eksportera do informacji dotyczących weryfikacji 'dostarczonych' dokumentów. Prowadzi to bowiem do braku kontroli stanowiska zajętego przez polskie władze...
do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - tj. dokonania przewidzianych w tej ustawie czynności lub decyzji., Zważyć też trzeba, że z wypowiedzi samej...

III SA/Gd 46/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-07

wyprowadzony z obszaru celnego Wspólnoty na terytorium Republiki Ukrainy bez zgłoszenia celnego wywozowego. Jako dowód powyższego spółka wskazała wniosek o uzyskanie informacji...
wynika, iż takim dowodem miałby być wniosek organu celnego o uzyskanie informacji Prokuratury Okręgowej w Z. o wyprowadzeniu towaru na terytorium Ukrainy bez zgłoszenia...