Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II SAB/Wa 8/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

posiedzeniach w okresie od [...] stycznia 2012 r. do [...] grudnia 2013 r., We wniosku wskazał na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., P...
aby wyżej wymienione dane były objęte tą tajemnicą., Skarżący nie otrzymał żadnej decyzji administracyjnej, z której wynikałoby, że odmówiono mu dostępu do informacji publicznej...

II SA/Wa 68/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.) w zw. z art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, pytań egzaminacyjnych z Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w dziedzinie psychologii klinicznej, które odbyły się w 2019...

II SA/Wa 401/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

publicznej. Organ wskazał również, że dostęp do danych zawartych w dokumentacji został uregulowany w art. 34 ustawy - Prawo farmaceutyczne i że w celu uzyskania informacji...
prawnego w udostępnieniu mu takiej informacji., Strona pismem z dnia [...] czerwca 2018 r. wniesionym na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zmodyfikowała...

II SA/Wa 454/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-06

postępowania administracyjnego, w zw. z art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016...
pocztą elektroniczną do Centrum Egzaminów Medycznych (dalej: CEM) wniosek o udostępnienie w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej 'treści testów i pytań...

II SAB/Wa 137/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-08

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: 1) odrzucić skargę; 2...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - wszystkich będących w posiadaniu Prezesa druków informacyjnych z zakresu ulotek dla pacjentów...

II SA/Wa 1600/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia [...] września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Minister Zdrowia, po rozpoznaniu wniosku decyzją z dnia [...] lipca 2017...
: [...],[...],[...]. Minister Zdrowia wskazał, iż zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest zobowiązany do przedstawienia informacji...

II SA/Wa 1599/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

refundacyjnego dotyczącego ww. leków stanowią dokumenty poufne. objęte tajemnicą przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ust, 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W związku...
. o dostępie do informacji publicznej, przesłanek określonych w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu...

II SA/Wa 895/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-11

z dnia [...] marca 2018 r. nr [...], wezwał Fundację w trybie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz...
r. nr [...], działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 2 i art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 1598/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

nie jest zobowiązany zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej do przedstawienia informacji, których nie posiada. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia...
do wiadomości publicznej., W opinii organu, spełnienie przez informacje, stanowiącą przedmiot wniosku z dnia [...] maja 2017 r. o dostępie do informacji publicznej, przesłanek...

II SA/Wa 1278/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-11

Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, ze zm...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, oświadczenia o stanie majątkowym M. B. - Dyrektora [...], według stanu na dzień [...] grudnia 2015 r., Decyzją z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   45