Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II SAB/Wa 227/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-09

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198)., S. C., reprezentowany przez pełnomocnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
i 5 lit. h) ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 34 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 115 § 19 Kodeksu karnego w zw. z art. 115 § 13 pkt 4...

II SA/Wa 1830/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

do informacji publicznej dopuszczającego możliwość ograniczenia dostępu do informacji publicznej., Dodatkowo organ zwrócił uwagę na fakt, że w doktrynie prawa obowiązuje pogląd...
członków Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych, korzysta z prawa do ochrony przewidzianego w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Istota...

II SAB/Wa 199/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-11

podlegającej udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto lista pozostałych członków Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych...
5 lit. h oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 34 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 115 § 19 kk w zw. z art. 115 § 13 pkt 4 kk, poprzez...

II SAB/Wa 197/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-11

w trybie dostępu do informacji publicznej (pod warunkiem uznania jej za informację publiczną), gdyż w przypadku udostępnienia jej w tym trybie informacja ta może zostać...
, gdy uznaje, że żądane przez nią informacjeinformacjami publicznymi i powinny być jej udzielone w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

II SAB/Wa 231/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-11

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w tym S. R. nie stanowi informacji publicznej podlegającej udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
ustawy o dostępie do informacji publicznej) w odniesieniu do ciężarów publicznych ponoszonych na utrzymaniu aparatu administracyjnego (art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. h ustawy...

II SAB/Wa 564/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-12

[...] wystąpiło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), dalej: 'u.d.i.p....
, gdy informacja fizycznie istnieje i nie została wcześniej udostępniona wnioskodawcy, nie funkcjonuje w obiegu publicznym, a zainteresowany nie ma innego trybu dostępu...

II SAB/Wa 178/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-15

Wewnętrznych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych do rozpatrzenia wniosku skarżącego M. J. z dnia [...] stycznia 2014 r...
1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. h ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 34 ustawy o finansach publicznych w zw...

II SA/Wa 274/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-16

skarżone rozstrzygnięcie. Powołał się na treść art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który umożliwia ograniczenie dostępu do informacji publicznej z uwagi...
rozstrzygnięciu zarzucił naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, art. 10 ust. 2 w zw. z art. 14 ust. 1 oraz 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11...

I OSK 1083/15 - Wyrok NSA z 2017-02-01

, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), dalej: 'u.d.i.p.', o udostępnienie informacji...
wnioskodawcy, nie funkcjonuje w obiegu publicznym, a zainteresowany nie ma innego trybu dostępu do niej. Powyższego wymogu nie spełnia ewentualne utrwalenie określonych informacji...

II SA/Wa 1554/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

o dostępie do informacji publicznej., Powyższą decyzję przesłano wnioskodawcy pocztą elektroniczną na wskazany we wniosku adres mailowy z dnia [...] czerwca 2015 r. Przesłano...
postanowieniu naruszenie:, 1) art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez zastosowanie do wniosku o udzielenie informacji publicznej nadesłanego drogą...
1   Następne >   +2   +5   7