Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SAB/Wa 10/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

się do oceny treści indywidualnych wniosków, a nie spraw publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198...
). Tym samym organ uznał, iż żądane dokumenty nie podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej., W skardze...

II SA/Sz 1158/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-08

. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się o udzielenie informacji publicznej, w zakresie 'ile środków otrzymał strażnik M. O. dofinansowania do wypoczynku, urlopu...
informacje stanowią wprawdzie informacje publiczne, jednak uwzględniając art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, prawo...

II SAB/Wa 565/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-06

w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2058 ze zm.). Odnośnie 'kalendarza spotkań Ministra Spraw Wewnętrznych...
publicznej określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Statusu informacji publicznej nie posiadają co do zasady materiały biblioteczne oraz muzealia...

II SAB/Wa 17/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-10

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę R. G. - Redaktor Naczelny czasopisma [...] w dniu 6 czerwca 2004 r. zwrócił się do Ministra Spraw...
- Prawo prasowe, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o usługach detektywistycznych., Wniosek ten wpłynął do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji...

II SAB/Wa 50/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-21

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Organ wyjaśnił, że w związku z tym, iż powyższe postępowanie w sprawie udzielenia...
o dostępie do informacji publicznej oraz o nałożenie na organ kary przewidzianej w tej ustawie., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi. Organ wyjaśnił...

II SAB/Wa 78/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-12

ze skargi Z. L. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. Z. L. przedmiotem...
na wniosek z dnia 21 lutego 2005r., w którym zażądał - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - informacji o tym, jakie czynności (i przez kogo) zostały podjęte...

II SAB/Wa 443/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-07

. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wniosła o udzielenie informacji publicznej w kwestii wydania przez Ministra Spraw...
, że na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskodawca ma prawo uzyskania informacji publicznej, a nie prawo dostępu do zbioru, w którym niektóre dokumenty...

II SAB/Wa 147/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-09

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Centralną Komisję Lekarską Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...
o dostępie do informacji publicznej -jego wniosku z dnia 5 marca 2004r.., W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Centralnej Komisji Lekarskiej wniósł o jej oddalenie...

II SAB/Wa 48/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-05-10

niejawnym sprawy ze skargi Z. L. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. Z. L...
jego wniosku z dnia [...] stycznia, 2007 r., złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej. We wniosku tym skarżący zwrócił się o udostępnienie informacji o aktualnym...

II SA/Sz 1034/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-18

., na podstawie art. 104 k.p.a., w zw. art. 5 ust. 2 oraz art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) oraz art. 1...
w zakresie działalności organu władzy publicznej oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez uznanie, że żądana informacja stanowi...
1   Następne >   +2   +5   +10   36