Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Sportu i Turystyki X

II SAB/Bd 101/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-07

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a Spółka nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia takich informacji...
zawartych w oparciu o art. 15 ust. 5 ustawy o sporcie objęta jest tajemnicą przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej)., W piśmie...