Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II SAB/Bd 118/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-02-29

wydania informacji publicznej, zarzucając mu naruszenie art. 6 i art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarżąca, przytaczając orzeczenia Wojewódzkich Sądów...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058, dalej jako: 'u.d.i.p.') informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych...

II SAB/Ke 23/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-05-20

ustawy o dostępie do informacji publicznej skarżący wniósł o:, 1. zobowiązanie Marszałka Województwa lub Przewodniczącego Sejmiku Województwa do udostępnienia do wglądu...
. 3b u.s.w., 22 stycznia 2020 r. przesłał wniosek o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, dokumentu urzędowego - karty do głosowania tajnego...

II SAB/Kr 80/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-18

Województwa [...], w której zarzucał temu organowi naruszenie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
. Do dnia złożenia skargi organ administracji publicznej nie udostępnił żądanej informacji ani nie wydał decyzji odmownej, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie...

II SAB/Ol 29/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-05-15

2017 r. organ poinformował skarżącego, że stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej rozpatrzenie wniosku skarżącego w zakresie pkt 1 nastąpi...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ są one zbiorem dokumentacji roboczej i mają charakter dokumentów wewnętrznych., Następnie pismem z dnia 6 marca 2018r. M...

II SAB/Lu 119/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-06

Urzędu Marszałkowskiego Województwa L. w L. wniosek o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosków i umów o dofinansowanie projektów: budowa...
Województwa w pełni aprobuje, wnioski o dofinansowanie nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Op 104/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-22

poinformował Stowarzyszenie drogą elektroniczną, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, że zachodzi konieczność podjęcia szeregu czynności...
publicznej. Tym samym, żądanie jego udostępnienia nie dotyczy informacji publicznej w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

I OSK 3295/14 - Wyrok NSA z 2016-07-07

wskazał, że w sytuacji skierowania do organu administracji żądania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej organ ten może dokonać następujących działań...
materialno - technicznej;, - poinformować wnioskodawcę, że jego wniosek nie znajduje podstawy w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż żądanie nie dotyczy...

II SAB/Po 75/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-12

z punktu 4 i 5 Marszałek wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) informację...
. Pozostałe dokumenty są dokumentami prywatnymi i jako takie nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, bo chociaż są częścią akt...

I OSK 3211/18 - Wyrok NSA z 2020-02-28

art. 5 u.d.i.p. Stosownie do tej regulacji prawnej organ może ograniczyć dostęp do żądanych informacji publicznych, np. ze względu na prywatność osoby fizycznej...
, który ten organ reprezentuje. W drodze ustawy o dostępie do informacji publicznej niedopuszczalne jest bowiem pozyskiwanie informacji co do argumentów uzasadniających stanowisko...

II SAB/Op 103/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-22

o dostępie do informacji publicznej. W związku z tym, na podstawie art. 13 ust. 2 tej ustawy, odpowiedź zostanie przekazana w późniejszym terminie, niezwłocznie...
i 2 Konstytucji RP oraz art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W uzasadnieniu, powołując się na orzecznictwo sądowe, Stowarzyszenie podniosło...
1   Następne >   +2   +5   +10   23