Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Izba Radców Prawnych X

II SA/Wa 1751/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-21

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...
o dostępie do informacji publicznej niezdefiniowanym. Podał, że z tego powodu należy odwołać się do orzecznictwa sądowego, które wskazało jak należy je rozumieć...