Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Akredytacyjna X

VI SA/Wa 2069/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-05

z tym uwagami PCA wyznaczyło Jednostce Certyfikującej termin do dnia [...] czerwca 2012 r. w celu podjęcia niezbędnych działań i przekazania informacji o tych działaniach...
europejskiej EN 45011:1998 i z uwagi na wątpliwość co do prawidłowego tłumaczenia normy z języka obcego i brak możliwości dostępu do oryginalnej wersji wniósł...