Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

I OSK 2081/18 - Wyrok NSA z 2018-10-23

. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm., dalej u.d.i.p.) poprzez...
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., dalej k.p.a.) poprzez wydanie decyzji ograniczającej dostęp do informacji publicznej z naruszeniem przepisów...

III SAB/Gd 207/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-02-09

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wskazał, że żądanie wnioskodawcy nie może być zrealizowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...
. z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pismo takie mogło być jedynie uznane za dokument o charakterze informacyjnym, stanowiącym wypowiedź organu...

II SAB/Wa 361/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-11

. 1 pkt 4 lit. a) w zw. z art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 ust. 1 i 2...
w [...] wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, przesłany pocztą elektroniczną, o udostępnienie wszelkich decyzji, postanowień i innych aktów...

II SA/Ol 136/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-31

I instancji sam przyznał, że wszyscy strażacy PSP są funkcjonariuszami publicznymi, to nie ma zastosowania art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę...

II SAB/Wa 242/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-26

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej...
, czy jest spełniony zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), dalej...

II SAB/Sz 122/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-25

., w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z wnioskiem o przedstawienie wykazu wystawionych delegacji służbowych za okres...
Konstytucji RP, art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i wniesiono o:, 1) zobowiązanie organu do wykonania w całości wniosku...

II SA/Wa 2141/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-23

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) i żądana dokumentacja nie podlega udostępnieniu., Następnie A. K. pismem z dnia...
. 1 i 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Aby informacja miała bowiem charakter publiczny, musi dotyczyć sprawy publicznej, tzn. musi dotyczyć sfery spraw...

I OSK 100/20 - Wyrok NSA z 2020-06-18

w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) dalej zwanej 'u.d.i.p.'. Natomiast...
nie pozostaje, zdaniem autora skargi kasacyjnej, w sprzeczności z celem ustawy o dostępie do informacji publicznej. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej...

II SA/Wa 4132/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-11

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej 'udip'), zwróciła się do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (dalej 'KGPSP') o udostępnienie informacji...
stwierdził, że dostęp do niej został częściowo ograniczony na podstawie art. 5 ust. 2 udip, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu...

II SA/Ke 647/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-12-14

. wnioskiem z 25 lipca 2023 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902...
z 25 lipca 2023 r. jest próbą skorzystania z instytucji dostępu do informacji publicznej dla osiągnięcia celu innego aniżeli troska o dobro publiczne jakim...
1   Następne >   +2   +5   8