Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Domu Pomocy Społecznej X

II SAB/Łd 99/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-13

, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1764), powoływanej dalej jako u.d.i.p. o kserokopie...
również skarżącego, że nie odmówiono mu dostępu do informacji publicznej choć w żadnym z pism nie określono, w jakim czasie te dokumenty skarżący otrzyma., W ocenie...

II SA/Wa 1390/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-12

sprawy ze skargi W. K. na pismo Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] [...] z dnia [...] marca 2004 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji...
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uczyniła 'akt prawny - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej' Dyrektora Ośrodka Pomocy...