Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SA/Ke 428/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-08-02

z zapisami dokumentacji konkursowej jednym z kryteriów dostępu, warunkujących dopuszczenie wniosku do oceny merytorycznej jest wskazanie 'Czy roczny obrót projektodawcy...
w roku, w którym ich wartość była najwyższa. Spowodowało to odrzucenie wniosku ze względu na niespełnienie kryterium dostępu. Podczas oceny formalnej brane są pod uwagę wyłącznie zapisy...

I SA/Sz 218/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-06-02

oraz w adresie nadawcy) zatytułowana 'na czynność braku dostępu do informacji postępowania administracyjnego' dotycząca Biura Powiatu Ł. ARiMR oraz Biura Powiatu P...
. do stycznia 2017 r. odmawia mu udostępnienia akt sprawy i informacji o podmiocie, który ubiega się o dotacje w związku z działką nr [...] gm. T., obr. R. W ocenie skarżącego...

I SAB/Gd 12/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-19

administracji stanowiła informacja Biura Powiatowego ARiMR [...] z dnia 13 czerwca 2006 r. o konflikcie kontroli krzyżowej dotyczącej działki ewidencyjnej...
[...], z której wynikało, że dwaj producenci wystąpili o płatności do tej działki oraz obu płatność przyznano. Z tej informacji wynikało także, że A.G. przed wydaniem decyzji o przyznaniu...