Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

II SAB/Wa 640/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

faktyczny., W piśmie z dnia [...] czerwca 2019 r., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz...
i nie może być załatwiony w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej'., Jednocześnie, organ zauważył, że w piśmiennictwie wielokrotnie wyrażano przekonanie...

II SAB/Kr 218/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-06

we wniosku z dnia 25 stycznia 2022 r., przesłanego do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
- czyli Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Państwowa Inspekcja Pracy jest zobowiązana na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej do udzielania informacji...

II SAB/Wa 43/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-11

ponad roku czasu'., Natomiast w pkt. III 'Wezwania', strona powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, wniosła o udostępnienie...
nie jest problem, mający znaczenie dla większej ilości osób lub wagę dla funkcjonowania państwa, zaś celem ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest zaspokajanie...

II SAB/Wa 687/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-19

, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r poz.1330), wnioskowy tryb udzielania informacji publicznej...
Komisji Orzekającej. Organ wskazywał, że wniosek został zatem złożony nie w interesie społecznym (jak wymaga tego ustawa o dostępie do informacji publicznej) lecz w interesie...

II SAB/Wa 269/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

ustawa o dostępie do informacji publicznej, a nie Kodeks postępowania administracyjnego, a pytanie o informację publiczną można zadać mailowo, wnioskodawca...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosząc o zobowiązanie Głównego Inspektora Pracy do rozpoznania jej wniosku z dnia [...] kwietnia 2017...

II SAB/Wa 169/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-10

gwarantującej każdemu dostęp do dokumentów wytworzonych w ramach działalności publicznej, a rozwinięcie tej zasady znajduje się w ustawie o dostępie do informacji publicznej...
konkretnej osoby i jego wyników nie może stanowić informacji publicznej. Uwzględniając powyższe stwierdzono, że ustawa o dostępie do informacji publicznej znajduje zastosowanie...

I OSK 52/18 - Wyrok NSA z 2019-06-14

Pracy jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wobec powyższego została...
spełniona przesłanka podmiotowa z ustawy o dostępie do informacji publicznej., Z kolei żądana przez skarżącego we wniosku informacja stanowi żądanie udostępnienia...

II SAB/Wa 423/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-06

Inspektora Pracy, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie informacji publicznej żądanej...
Sąd Administracyjny wielokrotnie zwracał uwagę na kwestię nadużywania trybu dostępu do informacji publicznej, gdy z całokształtu sprawy jednoznacznie wynika, że złożony...

III SAB/Gl 477/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-12-06

, także z przywołaniem orzecznictwa, iż tak sformułowany wniosek nie spełnia wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej., Na punkt 12 udzielono odpowiedzi, że wnioskowany...
publicznej poprzez błędne zastosowanie, polegające na nieudostępnieniu informacji publicznej na wniosek,, 2. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie...

II SA/Wa 206/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-07

- zwaną dalej 'k.p.a.'), w zw. z art. 16 ust. 1 oraz z art. 5 ust 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429...
i tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2019 r. poz. 1429 - zwanej dalej...
1   Następne >   +2   +5   11