Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kolejnictwa X

II SAB/Ol 62/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-20

publicznej w rozumieniu art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podniósł ponadto, że wskazał miejsce położenia dokumentacji księgowej, a Skarżąca nie wskazała...
podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Skarżąca zaprzeczyła ponadto, jakoby...

I OZ 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-30

, o udostępnienie której wystąpił, nie jest dokumentem urzędowym i nie podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W. A. uznał w/w pismo za decyzję...
publicznej, miałby tu zastosowanie przepis art. 17 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym do podmiotów nie będących organami władzy publicznej...