Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

I OSK 681/13 - Wyrok NSA z 2013-08-21

nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznych. Poszczególne wydatki z zakładowego funduszu socjalnego oraz nagrody specjalne, zgodnie z polityką...
jego wykładnię, to jest art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, polegające na uznaniu, że karty drogowe, dokumenty dotyczące realizacji wydatków funduszu...

IV SAB/Gl 120/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-26

., W odpowiedzi na skargę [...]WIIH stwierdził, iż żądane informacje nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznych. Poszczególne wydatki...
informacji publicznej na wniosek, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, dalej: u.d.i.p.)., Kontrola sądowa...