Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

I OSK 3254/15 - Wyrok NSA z 2017-10-27

, bez jakichkolwiek zakreśleń albo wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
osobowych (Dz. U z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) - nie należały do katalogu informacji przekazywanych w trybie dostępu do informacji publicznej. Ponadto organ wyjaśnił...

I OSK 2577/13 - Wyrok NSA z 2014-08-07

na drugie pytanie wymaga przetworzenia informacji, powołując się na przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia...
publicznego., A. L. wniósł odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, w którym zarzucił organowi I instancji naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji...

I OSK 583/14 - Wyrok NSA z 2015-02-06

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r...
. A. L. wystąpił do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P., na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, o udostępnienie informacji publicznej...

I OSK 2111/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

w Szczecinie, powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniósł o udzielenie mu informacji poprzez odpowiedź na pytanie: 'w ilu przypadkach...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), odmówił udostępnienia powyższej informacji publicznej., W uzasadnieniu...

I OSK 8/14 - Wyrok NSA z 2014-06-10

w [...] naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 tej ustawy, poprzez ich nieprawidłowe...
zastosowanie, tj. w okolicznościach faktycznych, które nie dają podstawy do wydania decyzji odmawiającej dostępu do żądanej informacji publicznej, a także naruszenie art...

I OSK 2787/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...
, które nie dają podstawy do wydania decyzji odmawiającej dostępu do żądanej informacji publicznej, a także naruszenie art. 14 ust. 2 cyt. ustawy, poprzez...

I OSK 2811/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

Urzędu Kontroli Skarbowej w B., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
nie jest możliwe., W odwołaniu od powyższej decyzji G. Spółka Komandytowa z siedzibą w W. zarzuciła naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym art. 3...

I OSK 2216/13 - Wyrok NSA z 2014-03-12

:, Wnioskiem z dnia [...] listopada 2011 r., w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, G.P. skierował do Dyrektora Urzędu...
publicznej poprzez bezpodstawną odmowę dostępu do informacji publicznej,, - błędną wykładnię art. 34 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej w zw. z art. 293 Ordynacji podatkowej...

I OSK 143/14 - Wyrok NSA z 2014-12-18

w Gdańsku naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 tej ustawy, poprzez...
ich nieprawidłowe zastosowanie, tj. w okolicznościach faktycznych, które nie dają podstawy do wydania decyzji odmawiającej dostępu do żądanej informacji publicznej, a także naruszenie...

I OSK 1313/14 - Wyrok NSA z 2015-05-13

. (dalej jako Spółka) wystąpił do Dyrektora UKS w Opolu, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, o udostępnienie...
kwietnia 2013 r., wydaną na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, odmówił...
1   Następne >   2