Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

II SAB/Wa 245/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-24

zwrotu kosztów postępowania. Wnioskiem z dnia 21 maja 2012 r. L. Z. wystąpiła do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o udzielenie informacji publicznej poprzez dostęp...
. poinformowano wnioskodawczynię, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U Nr 112, poz. 1198 ze zm...

II SAB/Wa 679/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-18

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] września 2013 r. - oddala skargę - Wnioskiem z dnia [...] września 2013 r. P.S. zwrócił...
się, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego o udostępnienie zawartości Państwowego Rejestru Nazw...

II SA/Wa 1043/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-29

danych osobowych. W sprzeczności z zasadą dostępu do informacji publicznej pozostaje kwalifikowanie informacji publicznej jako informacji przetworzonej tylko z uwagi na fakt...
zawartych ze skarżącą [...] lipca 2017 r. o nr: [...] oraz [...]. W trybie dostępu do informacji publicznej spółka dowiedziała się, że w ramach realizacji ww. projektu, organ...

I OSK 175/13 - Wyrok NSA z 2013-04-05

faktycznym i prawnym sprawy., Wnioskiem z dnia [...] maja 2012 r. L. Z. wystąpiła do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o udzielenie informacji publicznej poprzez dostęp...
[...] czerwca 2012 r. poinformowano wnioskodawczynię, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SA/Wa 1024/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

dokumenty uznane zostały za informację przetworzoną, w związku z czym na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
interesu publicznego uzasadniającego uzyskanie dostępu do informacji publicznej;, 3) przepisów postępowania - art. 107 § 1 pkt 6 w związku z art. 107 § 3 ustawy z dnia...

II SA/Wa 344/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

. nr [...], wydaną na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 16 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016...
co jest jego przedmiotem. Z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej nie wynika bowiem konieczność pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, a to z tego względu, że żądając...

II SA/Wa 342/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

. nr [...], wydaną na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 16 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016...
wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą formę, o ile wynika z niego w sposób jasny co jest jego przedmiotem. Z przepisów ustawy o dostępie...

II SA/Wa 343/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

. nr [...], wydaną na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 16 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016...
wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą formę, o ile wynika z niego w sposób jasny co jest jego przedmiotem. Z przepisów ustawy o dostępie do informacji...

II SA/Wa 2088/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-15

zakwalifikowane jako informacje przetworzone., W związku z powyższym, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 - dalej 'u.d.i.p.'), odmówił Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno...

IV SA/Wa 793/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-15

ewidencyjnych dotyczących majątku rodzinnego w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy Prawo...
, nr 193, poz. 1287). W sprawie niniejszej natomiast w ogóle nie ma zastosowania ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz...
1   Następne >   +2   4