Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa X

II SA/Go 233/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-07-23

ogrodowymi umożliwiający dostęp do drogi publicznej oraz że ROD [...] (gdzie ogród działkowy posiada skarżący) stanowi odrębny kompleks ogródków działkowych, które posiadają...
swobodny dostęp do drogi publicznej, m.in. od ul. [...]., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna...