Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

III SA/Lu 190/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-05-25

. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie...
. 22 powołanej ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wobec tego skarżący powinien dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego w sądzie powszechnym...

II SAB/Kr 92/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-23

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej skargę oddala Skargę na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji...
ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, organ administracji ma obowiązek udostępnić dane publiczne w taki...

II SAB/Wr 94/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-06-01

. Dodatkowo podniesiono, że żądanie skarżącego nie mieści się w katalogu zagadnień mających charakter informacji publicznej, a nadto nie odmówiono dostępu do informacji...
z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa., W rozpoznawanej sprawie w grę wchodzić może jedynie pkt 4...