Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Ke 77/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-03-25

postępowania o udostępnienie informacji publicznej (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej), czy też ustanowienie biegłego sądowego...
, nie ma przy tym wpływu, podnoszony przez skarżącego fakt wydawanie przez prezesów sądów decyzji w oparciu m.in. o ustawę o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 16...

I FSK 2052/18 - Wyrok NSA z 2020-12-02

, że zasadniczym celem realizacji projektu jest usprawnienie procedur administracyjnych dla obywateli i zaspokajanie szeroko rozumianym potrzeb w zakresie dostępu do informacji...
, , po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Ke 334/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-07-20

, oferując społeczności lokalnej dostęp do informacji, kultury, edukacji, rozrywki i sportu. Jak trafnie wskazano w zaskarżonej interpretacji, przepisy ustawy...
; 2. posiadacze odbiorników są zobowiązani do uiszczania opłaty także wtedy, kiedy używają odbiorników do odbierania programów innych nadawców; 3. dostęp do publicznej...

I SA/Bk 667/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-28

usługi. W szczególności mieszczą się w pojęciu w 'usług płatnego dostępu' usługi korzystania ze zindywidualizowanych m.in. ze względu na Pełny Opis Genomu informacji...
indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...].06.2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę W dniu 28 lutego 2020 r...

III SA/Wa 2539/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-29

. informacjami/danymi właściwie w czasie rzeczywistym. Innymi słowy, wnioskodawca nie może sobie pozwolić na to, żeby nie posiadać dostępu do danych o sytuacji na rynkach...
. przez specjalistyczny system komputerowy udostępniany przez dostawcę). Powyższe usługi spółka nabywa od B. L.P.,, b) dostępu do informacji o sytuacji ekonomicznej...

I SA/Łd 370/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-08-09

czy urządzeniu PDA, co daje możliwość szybkiego dostępu do informacji niezależnie od miejsca, w którym osoba korzystająca się znajduje (zarówno poprzez stronę internetową...
ich na żądanie uprawnionym organom;, 9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;, 10...

I SA/Gl 916/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-17

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) zasądza...
od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 680 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną...

I SA/Lu 728/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-26

; sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa; nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna; władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp...
. L. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla...

III SA/Wa 1279/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-08

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 kwietnia 2021 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.5.2021.2.ANK w przedmiocie podatku...
Informacji Skarbowej na rzecz D.L., O., G. i W. sp.k. z siedzibą w W. kwotę 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania...

III SA/Wa 1278/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-08

odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 kwietnia 2021 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.11.2021.2.MZA...
) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz D. A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w W. kwotę 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt...
1   Następne >   +2   +5   +10   71