Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Ke 77/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-03-25

postępowania o udostępnienie informacji publicznej (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej), czy też ustanowienie biegłego sądowego...
, nie ma przy tym wpływu, podnoszony przez skarżącego fakt wydawanie przez prezesów sądów decyzji w oparciu m.in. o ustawę o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 16...

I FSK 2052/18 - Wyrok NSA z 2020-12-02

, że zasadniczym celem realizacji projektu jest usprawnienie procedur administracyjnych dla obywateli i zaspokajanie szeroko rozumianym potrzeb w zakresie dostępu do informacji...
, , po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Ke 334/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-07-20

, oferując społeczności lokalnej dostęp do informacji, kultury, edukacji, rozrywki i sportu. Jak trafnie wskazano w zaskarżonej interpretacji, przepisy ustawy...
; 2. posiadacze odbiorników są zobowiązani do uiszczania opłaty także wtedy, kiedy używają odbiorników do odbierania programów innych nadawców; 3. dostęp do publicznej...

I SA/Bk 667/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-28

usługi. W szczególności mieszczą się w pojęciu w 'usług płatnego dostępu' usługi korzystania ze zindywidualizowanych m.in. ze względu na Pełny Opis Genomu informacji...
indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...].06.2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę W dniu 28 lutego 2020 r...

III SA/Wa 2539/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-29

. informacjami/danymi właściwie w czasie rzeczywistym. Innymi słowy, wnioskodawca nie może sobie pozwolić na to, żeby nie posiadać dostępu do danych o sytuacji na rynkach...
. przez specjalistyczny system komputerowy udostępniany przez dostawcę). Powyższe usługi spółka nabywa od B. L.P.,, b) dostępu do informacji o sytuacji ekonomicznej...

I SA/Łd 370/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-08-09

czy urządzeniu PDA, co daje możliwość szybkiego dostępu do informacji niezależnie od miejsca, w którym osoba korzystająca się znajduje (zarówno poprzez stronę internetową...
ich na żądanie uprawnionym organom;, 9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;, 10...

I SA/Gl 916/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-17

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) zasądza...
od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 680 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną...

III SA/Wa 425/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-19

takiego domu studenckiego ułatwi studentom dostęp do zakwaterowania, jednak nie jest to wystarczająca przesłanka aby uznać, że cel ogólnego interesu publicznego został...
tego składnika majątku ogólnego interesu publicznego. Niewątpliwie powstanie takiego domu studenckiego ułatwi studentom dostęp do zakwaterowania, jednak nie jest to wystarczająca...

I SA/Lu 728/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-26

; sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa; nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna; władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp...
. L. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla...

III SA/Wa 1279/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-08

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 kwietnia 2021 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.5.2021.2.ANK w przedmiocie podatku...
Informacji Skarbowej na rzecz D.L., O., G. i W. sp.k. z siedzibą w W. kwotę 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   76