Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Gl 423/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-11

i nie może być załatwiony w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przedmiotowe pismo zostało odebrane przez pełnomocnika Wnioskodawcy w dniu 31 lipca 2017 r. Pismem...
o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności o udostępnienie rozstrzygnięcia kończącego sprawę. Organ pierwszej instancji pismem z dnia [...] r. podtrzymał...

I OSK 4082/18 - Wyrok NSA z 2019-10-08

. z art. 28 ust. 2 i art. 29 u.s.c, art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 3 lig. g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330...
o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta, według założeń ustawodawcy, ma być ustawą ustrojową, gdyż rozwijając i precyzując konstytucyjną zasadę, że informacja...

II SAB/Op 61/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-08-07

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (obecnie: Dz. U. z 2018 r., poz. 1330), zwanej dalej: 'u.d.i.p.' w zw. z art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie...
do merytorycznych rozważań wskazać należy, iż stosownie do regulacji art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych...

IV SAB/Gl 140/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-03

wnioskodawca jest zainteresowany, nie mogą zostać udostępnione w trybie ustawy z dnia 6 września 2000 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764...
w stosunku do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej., W skardze na bezczynność organu skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach strona...

I OSK 2941/17 - Wyrok NSA z 2019-06-28

wnioskodawca jest zainteresowany, nie mogą zostać udostępnione w trybie ustawy z dnia 6 września 2000 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz...
specialis w stosunku do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej., W skardze na bezczynność organu skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Sz 794/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

do 10 wniosku organ działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wezwał do A. L. o wskazanie, w terminie 7 dni, w jakim zakresie...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) a także art. 253 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej...

II SAB/Lu 12/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-03

jego błędne zastosowanie polegające na nieudostępnieniu informacji publicznej na wniosek; 2) art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
stanowisko, że wnioskowane informacje są elementem procesu decyzyjnego i nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W dniu [...] grudnia...

I OSK 1056/18 - Wyrok NSA z 2019-12-18

do informacji publicznej, prowadzone wcześniej przez Dyrektora UKS w P. Przytaczając przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j....
ponownej analizy i selekcji danych spośród dokumentacji postępowań karnych skarbowych za okres objęty wnioskiem., Ustawa o dostępie do informacji publicznej zobowiązuje...

II SA/Gd 488/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-08

w przedmiotowej decyzji wskazał, iż informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, stanowi każda informacja o sprawach publicznych...
. Jednakże zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych...

I OSK 369/19 - Wyrok NSA z 2019-12-19

Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 i § 1a i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100