Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SA/Sz 192/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wnioskiem z dnia [...] r. R. P., w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwrócił...
o dostępie do informacji publicznej oraz art. 107 K.p.a., po rozpatrzeniu wniosku R. P., odmówił udzielenia wnioskowanej informacji., Organ wskazał, iż po wpłynięciu...

II SAB/Ol 61/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-02-14

dostępu do informacji publicznej a tyczącej się wskazania jej przez ww. organ administracji, w jakiej formie oraz w jakiej wysokości dokonał uregulowania ww. kwot zasądzonych...
. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W związku z tym skarżący wniósł o zobowiązanie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej...

I OSK 1850/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

2014 r. zwrócił się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej 'Dziennika Ustaw z roku 2013 i 2014...
o dostępie do informacji publicznej, na wniosek udostępniane są informacje, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a żądane informacje znajdują...

I OSK 2219/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

umożliwienie dostępu do stron internetowych zawierających informacje publiczne z możliwością pobrania plików udostępnionych na tych stronach lub poprzez udostępnienie...
zastosowanie przepisów oraz ich błędną wykładnię, tj. art. 3, art. 5, art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Sz 789/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-11

z dnia 14 maja 2017 r. R. P., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm...
.) w związku z art. 5 ust. 2 oraz art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), dalej zwaną 'u.d.i.p....

II SA/Sz 277/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-13

oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn.zm.) po rozpatrzeniu odwołania R.P....
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwanej dalej 'u.d.i.p.', zwrócił się on o udzielenie informacji publicznej, w zakresie:, 'podania pełnej specyfikacji...

II SA/Sz 191/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-06-02

[...], w którym powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się o udzielenie 'informacji dot. funkcjonariuszy tj S., M...
nie mogą być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej'., Od powyższej decyzji organu pierwszej instancji, R.P. złożył odwołanie do Okręgowego...

II SA/Sz 551/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

skarżącemu z urzędu. Pismem z dnia [...] r. R. P., powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058...
[...] w czasie pełnienia służby., Decyzją z dnia [...] r., nr [...] Dyrektor[...] , na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

III OSK 1107/22 - Wyrok NSA z 2024-02-02

z dnia 28 grudnia 2020 r. skarżący, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do organu o udostępnienie kopii odpowiedzi na skargi osadzonych...
o dostępie do informacji publicznej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w L. z dnia 9 lutego 2021 r., nr OI/IP.0143.1.2021.EK o odmowie...

II SAB/Ol 89/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-12

wystąpił na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 t.j., dalej jako: 'u.d.i.p.'), Pismem z 2 czerwca 2021 r...
skarga na bezczynność przysługuje zarówno w przypadku braku reakcji podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji, wymaganego ustawą o dostępie do informacji publicznej...
1   Następne >   3