Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

II SAB/Wa 409/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-12

o dostępie do informacji publicznej., G. K. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucił Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów bezczynność...
w rozpatrzeniu jego wniosku z dnia [...] stycznia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej poprzez naruszenie:, art. 4 ust 1 w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie...

II SAB/Wa 581/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-27

[...] sierpnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej., Zarzucając organowi naruszenie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.'), która kształtuje prawo...

II SAB/Wa 16/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

., Skarżąca wyjaśniła, że wnioskiem z dnia [...] marca 2016 r., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Zgodnie z brzmieniem art. 1 § 1 i 2 ustawy...

II SAB/Wa 803/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

D. M., na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się z wnioskiem z dnia [...] października 2016 r. do Centralnej Komisji ds. Stopni...
, że w myśl art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), do skarg rozpatrywanych w postępowaniu...

II SO/Wa 2/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-26

. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednak w sytuacji braku podstaw do procedowania w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...
pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) do skarg rozpatrywanych w postępowaniu...

II SAB/Wa 110/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-25

informacji zgodnie z trybem wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej i zaprzestania bezczynności w przedmiocie wykorzystania przekazanego wniosku o wznowienie...
nadzwyczajny, jakim jest wznowienie postępowania., Zupełnie odrębną regulacją jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...

II SAB/Wa 503/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

2018 r.) Pani A. K. (strona, skarżąca) działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz...
Jednakże w przypadku skargi na bezczynność organu, której przedmiotem jest dostęp do informacji publicznej skarga nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia na drodze...

II SAB/Wa 85/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

nie udostępnił do dnia dzisiejszego żądanej informacji ani też nie wydał decyzji odmawiającej dostępu do informacji publicznej., Biorąc pod uwagę powyższe wnosił o:, 1...
wniosku z dnia 27 sierpnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów dopuściła się bezczynności...

II SAB/Wa 513/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-28

. Pismem z dnia [...] lipca 2018 r. K. G., na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782 ze zm...
rozpatrzenia wniosku z dnia 8 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów dopuściła się bezczynności...

II SAB/Wa 201/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

upływu 14-dniowego terminu do udzielenia informacji publicznej, organ nie udostępnił do dnia dzisiejszego żądanej informacji ani też nie wydał decyzji odmawiającej dostępu...
w W. w przedmiocie bezczynności w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w sprawie z wniosku z dnia [...] lutego 2019 r. 1. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, 2...
1   Następne >   +2   4