Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

II SAB/Lu 53/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-08

2019 r. o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, 'decyzji wydanych od [...] stycznia 2014 r. do [...] grudnia 2019 r., w związku z wnioskiem...
z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sytuacja ta, jak podkreślił, stanowi oczywistą bezczynność organu., Mając na uwadze powyższe skarżący...