Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ke 433/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-09-14

wskazanym zakresie z powołaniem się na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych...
wynikającego z tych przepisów są przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2016 r., poz. 1764). Organ zwrócił uwagę przy tym na treść...

II SA/Ke 420/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-09-06

o dostępie do informacji publicznej poprzez naruszenie prawa tej osoby do prywatności, gdyby wyjawił wysokość osiąganego wynagrodzenia., Związek wywiódł odwołanie...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2016 r., poz. 1764). Organ zwrócił uwagę przy tym na treść art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ustawy o dostępie...

II SAB/Ke 14/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-05-28

publicznej i nie powinno być udostępniane w trybie powołanej ustawy. Podobnie, zdaniem organu, nie można przy pomocy ustawy o dostępie do informacji publicznej starać...
, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być nadużywana i wykorzystywana w czysto prywatnych sprawach. Z żądania udostępnienia informacji publicznej musi wynikać...

II SAB/Ke 32/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-10-16

, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) zwanej...
prowadzonych postępowań przygotowawczych., Dalej skarżąca podniosła, że w istocie jej wniosek zawierał dwa żądania w trybie dostępu do informacji publicznej: udzielenia odpowiedzi...

II SAB/Ke 110/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-12-14

. o dostępie do informacji publicznej ('udip'), polegające na braku udostępnienia informacji publicznych w sposób nakazany prawem. Powołując się na powyższe naruszenia...
2022 r. wystąpiła do organu z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej obejmującej zbiory danych przestrzennych dla miejscowych planów oraz dla studium uwarunkowań...

II SA/Ke 996/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-01-26

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.), zwanej dalej 'u.d.i.p.', po ponownym rozpatrzeniu...
o dostępie do informacji publicznej. Nie można bowiem przy pomocy ustawy o dostępie do informacji publicznej starać się o uzyskanie informacji w swojej własnej sprawie. Sąd...

II SAB/Ke 23/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-05-20

ustawy o dostępie do informacji publicznej skarżący wniósł o:, 1. zobowiązanie Marszałka Województwa lub Przewodniczącego Sejmiku Województwa do udostępnienia do wglądu...
. 3b u.s.w., 22 stycznia 2020 r. przesłał wniosek o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, dokumentu urzędowego - karty do głosowania tajnego...

II SAB/Ke 72/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-10-28

. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 902, zwanej dalej 'u.d.i.p.'), wystąpił...
o służbie cywilnej oraz ustawa o dostępie do informacji publicznej. Wskazał, że zgodnie z tą ostatnią ustawą wszystko, co stanowi informację publiczną, może być ujawnione...

II SA/Ke 272/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-11

. 10 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112, poz. 1198), zwróciła się do Dyrektora...
. 3. ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej istnieje wówczas, gdy uzyskanie określonych informacji mogłoby mieć znaczenie z punktu widzenia...

II SAB/Ke 30/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-05-20

Okręgowej w Kielcach wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) dalej zwanej: 'u.d.i.p....
do dokumentów urzędowych, obejmuje także uprawnienie do uzyskania informacji publicznej. Oznacza to, że prawa dostępu do informacji publicznej nie sposób ograniczać do dostępu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100