Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Go 294/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-23

się na bliżej niedookreślone prawo chronione., Strona odwołująca się zarzuciła również organowi, że decyzja uchybia art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
, że w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Konstytucji RP informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz...

II SAB/Go 8/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-03-31

roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2176) dalej określana także jako 'u.d.i.p.') Starosta zwrócił się do Burmistrza o udostepnienie umowy zlecenia...
nie stanowi informacji w publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 20201 roku o dostępie do informacji publicznej., W związku z takim stanowiskiem Starosty w dniu 18...

II SA/Go 652/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-15

brak jest podstaw do zastosowania w tej sprawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i udostępnienia na tej podstawie żądanych dokumentów. Wniesiony...
. Powyższy przepis określa wyłącznie charakter informacji, co nie wyłącza stosowania postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej., W ocenie organu prawo dostępu...

II SAB/Go 1/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-17

składająca zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a w innym miejscu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, organ wezwał skarżącego...
na przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia [...] listopada 2015 r. przesłano skarżącemu odpis postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia...

II SAB/Go 124/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-24

skierowania wniosku o udostępnienie informacji wnioskodawczyni wskazała ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Na powyższy wniosek o udzielenie...
Działkowe są podmiotami dysponującymi majątkiem publicznym i należą do kręgu podmiotów objętych przepisem ar. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Go 203/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-12

nie może być potraktowane jako wniosek o dostęp do informacji publicznej., W dniu 31 października 2019 r. wnioskodawca skierował do organu pismo, w którym zwrócił...
żądania, co powoduje, że żądanie nie może być potraktowane jako wniosek o dostęp do informacji publicznej., Pismem z dnia [...] grudnia 2019 r. J.K. złożył skargę...

II SAB/Go 71/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-24

. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) informacja i publiczna nie może naruszać prywatności osób nie pełniących funkcji publicznych. Sprawę...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 j.t.; dalej jako u.d.i.p.)., Podmiot zobowiązany na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Go 627/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-12-19

. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018. 1330 ze zm.; dalej jako u.d.i.p.) oraz art. 104...
u.d.i.p., Dalej Kolegium wskazało, że skoro w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej można uzyskać wgląd do dokumentów, a nie do akt jako zbioru...

II SAB/Go 104/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-08

co do treści i zakresu wniosku o udostępnienie informacji publicznej w trybie art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnione skarżącemu protokoły...
o dostępie do informacji publicznej. Organ wskazał, że obrady komisji są jawne, powołał się przy tym na przepis art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, art. 11b ustawy o samorządzie...

II SAB/Go 162/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-22

r. skarżąca wskazała, że wnioskowana informacja jest zgodna z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podkreśliła przy tym, iż w przypadku przyjęcia...
ust. 1 pkt. 4, art. 13 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2015 poz. 2058, dalej: u.d.i.p.) wniosła...
1   Następne >   +2   +5   +10   100