Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SAB/Gl 137/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-19

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm., dalej: ustawa lub udip)., W jego ocenie bezczynność polegała...
wskazując w nim, że na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosi o udzielenie informacji dotyczącej:, '1. Przyłączenia do miejskiej kanalizacji...

IV SAB/Gl 11/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-12

z dnia 8 września 2016 r., w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (obecnie tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, w skrócie...
: 'ustawa o dostępie do informacji publicznej'), w przedmiocie udostępnienia informacji dotyczącej samowoli budowlanej, tj. zmiany konstrukcji schodów do lokalu...

III SA/Gl 423/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-11

i nie może być załatwiony w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przedmiotowe pismo zostało odebrane przez pełnomocnika Wnioskodawcy w dniu 31 lipca 2017 r. Pismem...
o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności o udostępnienie rozstrzygnięcia kończącego sprawę. Organ pierwszej instancji pismem z dnia [...] r. podtrzymał...

IV SAB/Gl 138/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-25

art. 4 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
., W uzasadnieniu skargi skarżąca wyjaśniła, że w dniu 4 kwietnia 2017r. skierowała do Sądu Okręgowego w K. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosek o udostępnienie...

III SAB/Gl 120/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-21

kodeksu postępowania karnego i w tym zakresie stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest wyłączone na podstawie art. 1 ust.2 ustawy o dostępie...
co do udostepnienia spisu akt sprawy sygn. akt [...]., W skardze zarzucił organowi naruszenie przepisów prawa materialnego art.4 ust. 1 pkt.3 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SAB/Gl 276/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-06

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm., dalej: ustawa lub udip), zarzucając mu naruszenie jej art. 13 ust. 1 , art...
Prokuratura Rejonowa w D. nie udostępniła żądanej informacji publicznej na jego wniosek, czym naruszyła 14 dniowy termin wskazany w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie...

IV SAB/Gl 13/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-24

. naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2002r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) i wniósł o nakazanie organowi udzielenia...
. Organ nie wykonał też żadnej czynności, o której mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej. W dniu 20 października 2014r. skarżący otrzymał pismo organu datowane...

III SAB/Gl 29/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-03-25

i odniesienia się do prawdziwej motywacji tych działań, co - jak stwierdził - prowadzi do ich oceny jako stanowiących nadużycie podmiotowego prawa dostępu do informacji publicznej...
., W dalszych motywach podał, że z uwagi na konstrukcję prawa dostępu do informacji publicznej jako publicznego prawa podmiotowego, w praktyce już samo stwierdzenie...

III SAB/Gl 16/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-23

) o udostępnienie - w trybie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm., dalej: ustawa lub u.d.i.p....
przez niego dane nie stanowią informacji publicznej, nie podlegają zatem udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Spółka wskazała ponadto, że z uwagi...

IV SAB/Gl 232/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-15

informacja, nie jest informacją publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r...
., poz. 1764). Organ podniósł, że zgodnie z art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną...
1   Następne >   +2   +5   +10   100