Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Bk 84/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-18

o dostępie do informacji publicznej, w sytuacji gdy udostępnienie żądanej informacji publicznej podlega szczególnemu trybowi, wyłączającemu stosowanie zasad dostępu wskazanych...
w ustawie o dostępie do informacji publicznej. , Niedochowanie 14 - dniowego terminu (przewidzianego do udzielenia informacji publicznej ustawą z dnia 6 września 2001 r...

II SAB/Bk 42/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-10-21

I. W przypadku wpłynięcia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, podmiot określony w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej...
Użyteczności Publicznej 'P.P.' do załatwienia w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej i w terminie 14 dni od daty zwrotu akt...

II SAB/Bk 87/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-10-11

roku o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi, do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] lutego 2018 roku; 2. stwierdza...
mu żądanej informacji publicznej., Pismem z dnia [...].02.2018 r. pełnomocnik skarżącego zwrócił się do Prokuratora, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Bk 3/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-03-19

informacji publicznej, o której mowa w przepisach art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) o dostępie do informacji...
w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej wyliczenie ma charakter otwarty, a zatem z faktu, że w katalogu tym wnioskowane dokumenty nie zostały wymienione wprost...

II SA/Bk 230/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-11

udzielenia takiej informacji, jak to ma miejsce w przypadku informacji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do takiej informacji...
w kontekście powołanej podstawy prawnej nie sposób jednak pominąć art. 3a Prawa prasowego, który stanowi, że w zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje...

II SA/Bk 180/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-05-23

6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi, wniosku skarżącego z dnia [...] czerwca 2018 roku. Wyrok WSA...
2001 roku o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna przetworzona podlega udostępnieniu po wykazaniu przez wnioskodawcę, że jej uzyskanie jest szczególnie...

II SA/Bk 123/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-17

tajemnicy przedsiębiorcy. W uzasadnieniu decyzji organ przytoczył treść art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stwierdził raz jeszcze, że udzielenie...
, Fundacja W. w W. podniosła zarzut naruszenia art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 7, 77 § 1 oraz 107 § 3 K.p.a., poprzez odmowę udzielenia...

II SA/Bk 135/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-19

to do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorcy. W uzasadnieniu decyzji organ przytoczył treść art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stwierdził raz jeszcze, iż nabywcom...
do sądu administracyjnego na powyższą decyzją, Fundacja W. w W. podniosła zarzut naruszenia art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 7, 77 §...

II SA/Bk 178/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-05-16

. z art. 16 ust 1, 2 oraz art. 5 ust 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) z uwagi na fakt...
ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni, (-) art. 17 w zw. art. 16 ust. 2 pkt. 2 ustawy o dostępie...

II SAB/Bk 163/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-14

Prezydenta Miasta B. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta B. do załatwienia, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie...
sprawy:, W dniu [...] lipca 2021 r. Skarżący powołując się na art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwrócił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100