Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 2374/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-03-09

przewidziane w przepisach prawa budowlanego. Garaż i parking nie utrudniają też odwołującej się dostępu do drogi publicznej, nie pozbawiają ją możliwości korzystania...
i Stanisław W. w 150/160 części (...)., Mimo wyraźnych informacji w aktach sprawy, organy obu instancji nie ustaliły następców prawnych Stanisławy P., jak również nie zbadały...