Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 737/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-06-20

ust. 2 Konstytucji RP, prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących...
Żądanie udostępnienia treści umowy w celu jej publikacji wykracza poza ramy obowiązku udzielania informacji, wynikającego z przepisów art. 61 ust. 2 Konstytucji...

II SA/Po 3038/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-23

spowoduje też ograniczenie dostępu światła do przyległych budynków, a skutkami zamieszkania dużej liczby osób w budynku będą: hałas i parkowanie znacznej ilości samochodów...
Publicznego Urzędu Miejskiego w G.-W. oraz z rzeczoznawcą do spraw sanitarno-higienicznych., Twierdzenie, że skarżącym odmówiono w postępowaniu w pierwszej instancji wglądu...