Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 507/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-06-20

1. Żądana przez wnioskodawcę informacja publiczna w świetle art. 7, art. 8, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U....
odmawiająca udzielenia żądanej przez wnioskodawcę informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SAB/Lu 10/02 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 2002-07-02

. zarejestrowany jest aparat telefoniczny z zastrzeżonym numerem. Przyjąć przez to należy, że Urząd Miasta P. lekceważąco traktuje ustawę o dostępie do informacji publicznej...
w świetle art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/. Dlatego kierując się powyższym Wiceprezydent Miasta P...

II SA/Lu 1666/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-11-27

z planem miejscowym z uwagi na fakt jej uzgodnienia w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach...
publicznej jedynie kompetentnym do orzekania o zgodności zamiaru inwestorskiego z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego jest wójt, burmistrz lub prezydent...