Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 939/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-08-07

Przedmiotowy zakres dostępu do informacji publicznej, jak to wynika z samego tytułu ustawy i definicji zawartej w jej art. 1 ust. 1 - odnosi się przede wszystkim...
. (...) w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę. Z treści skargi oraz dołączonej do niej kserokopii korespondencji prowadzonej przed jej wniesieniem...

II SA/Ka 2449/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-03

przez skarżącą informacji mieścił się w tych granicach, bo materia prowadzenia szkół i innych placówek oświatowych należy do zakresu działalności publicznej w rozumieniu cytowanego...
do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. W przekonaniu Sądu realizację tych zasad zapewniały informacje udzielone...

I SA/Ka 531/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-12-07

na dostarczaniu klientowi szerokiej informacji, ukazującej możliwości wypływające ze współpracy; miało to na celu jego silniejsze związanie ze spółką przez postrzeganie...
materiałami /wezwanie do uiszczenia kolejnej raty, informacje o kwocie rat już zapłaconych/ było przesyłane pocztą do subskrybentów, tj. klientów, z którymi spółka zawarła...