Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 1002/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-28

interesów osób trzecich obejmuje w szczególności zapewnienie dostępu do drogi publicznej., Zamieszczenie w pkt 4 decyzji, w części mającej służyć ochronie interesów osób...
./, w szczególności postanowienia dotyczące ochrony interesów osób trzecich, mogą zawierać jedynie informacje dla inwestora o działaniach niezbędnych dla ochrony...

SA/Bk 1125/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-11-27

architektoniczno-budowlanym. Konstrukcja krat tworzy układ drabinkowy umożliwiający dostęp osób niepowołanych do lokalu położonego na wyższej kondygnacji, a tym samym...
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej zamieszkania zbiorowego oraz obiektach zabytkowych, wymagają zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 lit...