Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 4282/18 - Wyrok NSA z 2019-06-28

możliwości jego realizacji i na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej termin odpowiedzi na ww. wniosek został przesunięty, a udzielenie...
Kancelarii Sejmu ([..]), w piśmie z dnia 19 lutego 2018 r. ponowiła wniosek o niezwłoczne przekazanie żądanej informacji publicznej, która w trybie ustawy o dostępie...

III SA/Gl 423/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-11

i nie może być załatwiony w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przedmiotowe pismo zostało odebrane przez pełnomocnika Wnioskodawcy w dniu 31 lipca 2017 r. Pismem...
o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności o udostępnienie rozstrzygnięcia kończącego sprawę. Organ pierwszej instancji pismem z dnia [...] r. podtrzymał...

II SA/Wa 1631/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

ustawy o dostępie do informacji publicznej termin rozpatrzenia wniosku został przedłużony do dnia [...] lipca 2018 r., Szef Kancelarii Sejmu decyzją nr [...] z dnia...
z 2012 r. poz. 32 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm...

I OSK 4082/18 - Wyrok NSA z 2019-10-08

. z art. 28 ust. 2 i art. 29 u.s.c, art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 3 lig. g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330...
o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta, według założeń ustawodawcy, ma być ustawą ustrojową, gdyż rozwijając i precyzując konstytucyjną zasadę, że informacja...

I OSK 4433/18 - Wyrok NSA z 2019-11-28

[...] listopada 2017 r. poinformował Fundację, że podstawą prawną realizacji wniosku nie jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, ale ustawa o postępowaniu. Wnioskowane...
ustawy o dostępie do informacji publicznej,, - art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym konstytucyjne prawo do uzyskiwania informacji o działalności władz...

II SAB/Gd 27/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-19

informacji w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie, Komendant wskazał, że kwestia dostępu do akt osobowych Policji została...
zostać udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dodatkowo, Komendant ponownie wskazał, że kwestia dostępu do akt osobowych Policji została...

I OSK 238/19 - Wyrok NSA z 2019-12-19

Konstytucyjnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od Fundacji A. z siedzibą w W. na rzecz Prezesa Trybunału...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ale w trybie art. 74 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed TK...

I OSK 658/18 - Wyrok NSA z 2019-09-19

czynności te mogą być podjęte wyłącznie w sytuacji, gdy żądana informacja stanowi informację publiczną i uzasadnia zastosowanie trybu określonego w ustawie o dostępie...
temu podmiotowi naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie...

II SA/Po 30/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

udostępnieniu na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm., dalej: ustawy...
o dostępie do informacji publicznej)., Skarżąca, pismem z dnia [...] listopada 2018 r., zwróciła się do [...] z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy, podkreślając...

II SAB/Wa 248/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-31

się do Prokuratora Generalnego o udostępnienie w trybie ustawy z 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 nr., poz. 1429) informacji: 1) Kiedy formalnie...
w toku postępowania przygotowawczego reguluje art. 156 § 5 k.p.a. Przepis ten ma charakter szczególny w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100