Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wa 471/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-25

na bezczynność wyżej wskazanego organu, polegającą na braku rozpatrzenia w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112...
listopada 2012 r.) Prezes UKE udostępnił część informacji publicznej, jednakże mimo upływu terminu, przewidzianego w art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 331/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

. zwróciła się Prezesa UKE w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie informacji w zakresie 30 interesujących ją zagadnień wskazanych we wniosku...
., Postanowieniem z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...], wydanym na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Prezes UKE...

II SAB/Wa 79/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-27

, gdzie może je uzyskać, natomiast gdy żądane informacje nie stanowią informacji publicznej nie ma zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej., A. G. pismem z dnia...
naruszenie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 6 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez...

I OSK 2026/13 - Wyrok NSA z 2013-12-20

. - w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - z wnioskiem o udostępnienie mu treści umowy zawartej...
przedmiotowej umowy nie stanowi informacji publicznej. Jednocześnie wskazano, że w myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji...

I OSK 557/13 - Wyrok NSA z 2013-07-05

nie jest informacją publiczną, udostępnianą w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)., J.K....
2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie w terminie wnioskowanej informacji publicznej, tj.: treści odwołania z dnia 17 lutego 2012 r...

II SAB/Wa 281/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-12

. poinformował ww., że udostępnienie żądanych informacji nie mieści się w kategoriach uznawanych za sprawę publiczną, podlegającą przepisom ustawy o dostępie do informacji...
ust. 2 i art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez błędne ich zastosowanie prowadzące do uznania, iż dokumenty dotyczące wartości nieruchomości...

II SAB/Wa 364/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje P. S.A. z siedzibą w K. do rozpatrzenia wniosku skarżącego I. S. z dnia [...] grudnia 2011 r. o udostępnienie...
i ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. 'a' ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - o wskazanie...

I OSK 1939/13 - Wyrok NSA z 2013-12-13

informacji publicznej na wniosek skarżącego z dnia 23 listopada 2011 r., w terminie wskazanym w art. 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
o dostępie do informacji publicznej skarżący powoływał treść art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy , który stanowi, że zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej, oprócz...

I OSK 1827/13 - Wyrok NSA z 2013-12-06

publicznej w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niewydaniu rozstrzygnięcia w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
wniosku skarżących z dnia [...] listopada 2011 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, powołując się na treść art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

I OSK 1510/13 - Wyrok NSA z 2013-11-14

oparli na art. 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na wezwanie Spółka, w piśmie...
na wniosek z dnia [...] października 2011 r. w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   +10   100