Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 2154/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-29

., Z. F. w dniu [...] kwietnia 2011 r. złożył ponowny wniosek o udostępnienie akt postępowania wyjaśniającego w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...
ustawy o dostępie do informacji publicznej nie spełnia kryteriów, na podstawie których dokumenty te można by udostępnić., Z. F. w dniu [...] maja 2011 r. wniósł...

VIII SAB/Wa 16/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-17

Oświaty w sprawie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje [...] Kuratora Oświaty do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia [...] marca 2011 r. w terminie 14 dni...
Oświaty w R. w trybie ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (DZ.U nr 112, poz. 1198 dalej jako ustawa o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 260/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-06

się do Prezesa Rady Ministrów o udostępnienie informacji publicznej:, 1. kto w ramach Rady Ministrów odpowiada za nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej...
,, 2. udostępnienie korespondencji członków Rady Ministrów i ich asystentów w sprawie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej (w tym korespondencji mailowej...

II SAB/Wa 227/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-09

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwróciła się do Prezydenta...
realizacja wniosku o dostęp do informacji publicznej wymaga precyzyjnego udzielenia informacji na temat zawartych w nim kwestii. Nie chodzi przecież o udzielenie...

II SAB/Wa 295/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-01

Rady Ministrów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. z dnia 8...
. Odpowiedzi, czy dokumenty wniesione w ramach prac nad nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej przekazane były członkom Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom...

II SAB/Wa 318/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-07

do udostępnienia informacji publicznej i zasądzenie kosztów postępowania, zarzuciła naruszenie art. 2 ust. 1, art. 6, art. 10 i art. 16 ustawy o dostępie do informacji...
zaprezentowano też wykładnię art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej i stwierdzono, że odmowa udzielenia informacji publicznej powinna nastąpić w formie...

II SAB/Wa 187/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-03

nie podlegają rygorom ustawy o dostępie do informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu. Nadto, że kwestia złożenia podpisu pod ustawą leży w prerogatywach...
o zobowiązanie Kancelarii Prezydenta RP do załatwienia jego wniosku z dnia [...] kwietnia 2011 r., zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej., Uzasadniając skargę...

II SAB/Wa 347/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-11

w [...] o udostępnienie mu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, danych w następującym zakresie:, 1. decyzji PINB...
. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) wynika, iż w zakresie dostępu do informacji publicznej...

II SAB/Wa 137/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-08

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: 1) odrzucić skargę; 2...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - wszystkich będących w posiadaniu Prezesa druków informacyjnych z zakresu ulotek dla pacjentów...

II SAB/Wa 193/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-03

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrzenia wniosku...
o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na powyższy wniosek Kancelaria Prezydenta RP pismem z dnia [...] kwietnia 2011 r. poinformowała wnioskodawcę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100