Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 109/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-06-11

Opolskiej decyzją z dnia [...], nr [...], działając na podstawie przepisu art. 17 w związku z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
w sprawie zamówienia publicznego oraz jej ewentualne zmiany, które podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Ponownie...

II SAB/Bd 12/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-07-27

Stowarzyszenia R. w T., działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwrócił...
pozytywnie, ponieważ informacje, których on dotyczy, nie mają charakteru informacji publicznych. w związku z czym nie mogą być udostępnione na podstawie ustawy o dostępie...

II SA/Łd 849/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-01-16

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, odmówił M. Z. udostępnienia informacji publicznej w zakresie:, 1) wykazu wspólnot...
osobowych i finansowych. Organ zwrócił się do M.Z. o uzupełnienie wniosku zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 209/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-06-27

Rejonowego W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. Stowarzyszenie [...] z siedzibą w K. przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu...
dostępu do informacji publicznej. We wniosku tym Stowarzyszenie zwróciło się o udostępnienie kopii materiałów znajdujących się w aktach spraw o sygnaturach...

II SAB/Wa 175/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-22

z urzędu. W dniu [...] sierpnia 2006 r. M.M. sformułował do Urzędu. W. wniosek o udostępnienie - w trybie dostępu do informacji publicznej - kserokopii opinii prawnej...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Wobec wniosku...

II SAB/Wa 48/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-05-10

niejawnym sprawy ze skargi Z. L. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. Z. L...
jego wniosku z dnia [...] stycznia, 2007 r., złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej. We wniosku tym skarżący zwrócił się o udostępnienie informacji o aktualnym...

II SAB/Łd 60/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-20

w Ł. D.R. wyjaśnił, iż żądanie udostępnienia protokołów opiera na przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej., Postanowieniem z dnia [...] Nr [...], działając...
ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. stwierdziło niedopuszczalność odwołania. W motywach rozstrzygnięcia Kolegium...

II SA/Wa 112/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-27

[...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną uchwałę oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę Okręgowej Izby Radców Prawnych w B...
. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zwrócił się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w B...

II SA/Wa 656/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-11

niejawnym sprawy ze skargi R. S. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] stycznia 2007 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...
uiszczonego wpisu. Wnioskiem z dnia 17 listopada 2006 r. R. S. zwrócił się - w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...

II SA/Wa 2199/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-26

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną...
2005 r., powołując się na przepis art. 2 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100