Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 812/02 - Wyrok NSA z 2002-10-11

podkreślił, że wg art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) dostęp do informacji publicznej...
z unormowaniami zawartymi w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 1l6 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142...

I FSK 1170/16 - Wyrok NSA z 2002-10-11

podkreślił, że w/g art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) dostęp do informacji publicznej...
z unormowaniami zawartymi w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 1 lb ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz...

II SAB/Wr 42/02 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 2002-12-19

oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej' o sporządzenie odbitek kserograficznych z akt sprawy dyscyplinarnej., W dniu 12 marca 2002 r. skarżący wezwał organ do usunięcia...
zaspokojone jego prawo do dostępu do informacji publicznej, ponieważ w pismach z dnia 25 lutego 2002 r. i 12 marca 2002 r. zwracał się o kserokopię z adnotacją A. P., W ocenie...

II SAB/Wr 7/02 - Wyrok NSA z 2002-09-20

się na art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie wnosił o zobowiązanie strony przeciwnej do wydania decyzji w sprawie...
stosownych, przewidzianych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198), zwanej dalej ustawą, rozstrzygnięć. Każde...

II SA/Ka 939/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-08-07

Przedmiotowy zakres dostępu do informacji publicznej, jak to wynika z samego tytułu ustawy i definicji zawartej w jej art. 1 ust. 1 - odnosi się przede wszystkim...
. (...) w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę. Z treści skargi oraz dołączonej do niej kserokopii korespondencji prowadzonej przed jej wniesieniem...

II SAB/Kr 69/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-26

2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, obowiązanych do udostępnienia na żądanie informacji publicznej znajdującej się w jego posiadaniu...
art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, zarzucił bezczynność Okręgowemu Zarządowi Polskiego Związku...

II SA/Kr 2267/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-12

1. Organy Państwowej Inspekcji Pracy mają charakter organów władzy publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ w zw. 2 art. 10 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji...

II SA 3301/02 - Wyrok NSA z 2002-12-19

przyjęcie szkody i odpowiedzialności odszkodowawczej organu., W pierwszej sytuacji - nie znajduje zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej na podstawie jej art. 1...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, która nie znajduje w tym przypadku zastosowania, nie jest bowiem spełniony jej zakres...

II SA 2867/02 - Wyrok NSA z 2002-12-11

2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jacka B. na decyzję Okręgowego...
udostępnienia informacji publicznej wnioskowanej przez skarżącego wskazując, że ustawa o dostępie do informacji publicznej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. a czynności...

II SA/Lu 507/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-06-20

1. Żądana przez wnioskodawcę informacja publiczna w świetle art. 7, art. 8, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U....
odmawiająca udzielenia żądanej przez wnioskodawcę informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
1   Następne >   +2   5