Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Wr 1836/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-12-16

1. Opłata targowa, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ jest daniną publiczną...
, do których istnieje powszechny dostęp i możliwość dojazdu furmankami i samochodami w każdym czasie. Tymczasem do miejsc sprzedaży w namiocie mają dostęp wyłącznie osoby...