Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 9/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-07-23

względy, a zwłaszcza argument odwołujący się do realiów okresu historycznego, nie może uzasadniać ograniczenia swobody dostępu do sądu, podobnie jak żadne względy...
także z wyborem właściwego sądu., Zasada powszechności dostępu do sądu ma niejako 'potrójne' uzasadnienie prawne: a/ ze zobowiązań Polski wynikających z paktów i umów...