Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 14/88 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Państwa, gdyż jako 'towar celny' traktuje także utwory /publikacje/ i inne przekazy informacji, wprowadzając w art. 13 ust. 1 ogólny zakaz m.in. przywożenia z zagranicy...
wkracza ze swoimi unormowaniami w tę samą w istocie sferę państwowej kontroli rozpowszechniania na terenie kraju publikacji i wszelkich przekazów informacji, wykonywanej...

SA/Wr 773/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1988-08-26

pomieszczeniach Wydziału Zatrudnienia Urzędu Miejskiego w W. wyłożone są do publicznego wglądu wszystkie oferty pracy - informacje tej treści podaje także automatyczna...
jego klientowi dostępu do wszystkich ofert pracy dla kierowców nie mogą w żadnej mierze zmienić powyższej oceny. Po pierwsze - organizacja przedstawiania informacji o wolnych...